Baru Siarczan

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-75/6191-1392 lata7727-43-7231-784-4brak2833 27 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny…

Czytaj dalejBaru Siarczan

Baru Octan – Czysty

Ba(CH3COO)2 (masa cząsteczkowa: 255,43) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-99/TCh-112 lata543-80-6208-849-0056-002-00-72915 29 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji UWAGAH302: Działa szkodliwie po połknięciu.H332: Działa…

Czytaj dalejBaru Octan – Czysty

Baru Nadtlenek

BaO2 (masa cząsteczkowa: 169,33) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-86/TCh-12 lata1304-29-6215-128-4056-001-00-12816 40 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.P302: Działa…

Czytaj dalejBaru Nadtlenek

Baru Chromian – Czysty

BaCrO4 (masa cząsteczkowa: 253,33) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-95/TCh2 lata10294-40-3233-660-5brak2841 50 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH302: Działa szkodliwie po połknięciu.H317: Może…

Czytaj dalejBaru Chromian – Czysty

Baru Chlorek

BaCl2 ·2H 2 O (masa cząsteczkowa: 244,28) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-73/6191-1222 lata10326-27-9233-788-1056-004-00-82827 39 85 REACH: 01-2119502547-42-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH301: Działa toksycznie po połknięciu.H332: Działa szkodliwie w następstwie wdychania.P301+310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast…

Czytaj dalejBaru Chlorek

Baru Azotan

Ba(NO3)2 (masa cząsteczkowa: 261,32) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN BN-75/6191-532 lata10022-31-8233-020-5056-002-00-72834 29 20 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji UWAGAP272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.H302: Działa…

Czytaj dalejBaru Azotan