Roztwory wzorcowe

Kationy

WZORZEC JONÓW ALUMINIUM (III)
WZORZEC JONÓW AMONU (I)
WZORZEC JONÓW BARU (II)
WZORZEC JONÓW BIZMUTU (III)
WZORZEC JONÓW CHROMU (VI)
WZORZEC JONÓW CYNKU (II)
WZORZEC JONÓW CYNY (II) 
WZORZEC JONÓW KADMU (II)
WZORZEC JONÓW MAGNEZU (II)
WZORZEC JONÓW MANGANU (II)
WZORZEC JONÓW MIEDZI (II)
WZORZEC JONÓW NIKLU (II)
WZORZEC JONÓW OŁOWIU (II)
WZORZEC JONÓW POTASU (I)
WZORZEC JONÓW SODU (I)
WZORZEC JONÓW SREBRA (I)
WZORZEC JONÓW STRONTU (II)
WZORZEC JONÓW WAPNIA (II)
WZORZEC JONÓW ŻELAZA (III)

Aniony

WZORZEC JONÓW AZOTANOWYCH (V)
WZORZEC JONÓW CHLORKOWYCH (I)
WZORZEC JONÓW FOSFORANOWYCH (V)
WZORZEC JONÓW HEKSACYJANOŻELAZOWYCH (II)
WZORZEC JONÓW HEKSACYJANOŻELAZOWYCH (III)
WZORZEC JONÓW JODKOWYCH (I)
WZORZEC JONÓW SIARCZANOWYCH (IV)
WZORZEC JONÓW SIARCZANOWYCH (VI)