Strontu Węglan – Czysty

SrCO3 (masa cząsteczkowa: 147,63)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-98/TCh-92 lata1633-05-2216-643-7brak2836 92 00

REACH: 01-2119502545-46-XXXX

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Postaćproszek
Barwabiała
Zawartość SrCO3 [% min]98
Zawartość subs. nierozp. w H2O [% max]0,05
Zawartość wilgoci (H2O) [% max]0,5
Zaw. wapnia (Ca2+) [% max]0,5
Zaw. żelaza (Fe3+) [% max]0,005
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,05
Zaw. chlorków (Cl-) [% max]0,05
OdczynWg przepisu