Roztwory buforowe

pH 1
pH 1,68
pH 1,68 (szczawianowy)
pH 2
pH 3
pH 4
pH 4 barwiony – żółty
pH 4,01
pH 4,5 (octanowy)
pH 5
pH 5 (octanowy)
pH 5,2
pH 5,2 (octanowy)
pH 5,5
pH 5,5 (fosforanowy)
pH 5,5 (octanowy)
pH 6
pH 6,5
pH 6,5 (Clarka Lubsa)
pH 6,5 (fosforanowy)
pH 6,5 (octanowy)
pH 6,8

pH 7
pH barwiony – zielony
pH 7,01
pH 7,2
pH 7,5
pH 8
pH 8 (boraksowy)
pH 8,8
pH 9 barwiony – czerwony
pH 9,18
pH 9,21
pH 9,22
pH 10
pH 10 (amonowy)
pH 10,01
pH 11
pH 12
ROZTWÓR BUFOROWY REDOX 220mV
ROZTWÓR BUFOROWY REDOX 465mV
ROZTWÓR BUFOROWY REDOX 360mV
ROZTWÓR BUFOROWY REDOX 650Mv
BUFOR CYTRYNIANOWY DO OZNACZANIA FLUORKÓW