Roztwory wskaźników

ALIZAROL
BŁĘKIT BROMOFENOLOWY 0,1% W ETANOLU
BŁĘKIT BROMOTYMOLOWY 0,1% W ETANOLU
BŁĘKIT KWASOWY 92 ROZTWÓR
BŁĘKIT KWASOWY 93 ROZTWÓR
BŁĘKIT METYLENOWY 0,15%
BŁĘKIT METYLENOWY 1%
BŁĘKIT METYLENOWY KWAŚNY ROZTWÓR
BŁĘKIT METYLENOWY WG LEOFFER’A
BŁĘKIT METYLO – TYMOLOWY MIESZANINA
BŁĘKIT TYMOLOWY ROZTWÓR
CZERŃ ERIOCHROMOWA 11 ROZCIERKA
CZERŃ ERIOCHROMOWA 11 ROZTWÓR
CZERŃ ERIOCHROMOWA T 0,2% W ETANOLU
CZERWIEŃ FENOLOWA ROZTWÓR 
CZERWIEŃ KONGO ROZTWÓR
CZERWIEŃ KREZOLOWA ROZTWÓR
CZERWIEŃ METYLOWA 0,1% W ETANOLU
CZERWIEŃ METYLOWA MIESZANY ROZTWÓR
CZERWIEŃ METYLOWA ROZTWÓR
DIMETYLOGLIOKSYM 1% W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 0,1% W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 0,2% W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 0,5 MOL/L W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 0,5% W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 1% W ETANOLU
FENOLOFTALEINA 2% W ETANOLU

FIOLET KRYSTALICZNY ROZTWÓR
KSYLENOCYJANOL / ORANŻ METYLOWY ROZTWÓR
ORANŻ KSYLENOLOWY ROZCIERKA
ORANŻ METYLOWY 0,04%
ORANŻ METYLOWY 0,1%
ORANŻ METYLOWY 1%
ORANŻ METYLOWY MIESZANY ROZTWÓR
PIROGALOLU ZASADOWY ROZTWÓR
PURPURY BROMOKREZOLOWEJ ROZTWÓR
SKROBIA – ROZTWÓR WOLNY OD JODKÓW
SKROBIA 0,5%
SKROBIA 1%
SKROBIA 4 G/L
TIOACETAMIDU ROZTWÓR
TYMOL 10% W ETANOLU
TYMOLOFTALEINA 0,1% W ETANOLU
TYMOLOFTALEINA 1% W ETANOLU
ZIELENI BROMOKREZOLOWEJ I CZERWIENI METYLOWEJ ROZTWÓR
ZIELENI MALACHITOWEJ ROZTWÓR
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 0,04% W ETANOLU
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 0,1%
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 0,1% W ETANOLU
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 0,5% W ETANOLU
ZIELEŃ BROMOKREZOLOWA 1% W ETANOLU
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA 0,1% W ETANOLU
ŻÓŁCIEŃ DIMETYLOWA 0,2% W ETANOLU