Jod krystaliczny

I2 (masa cząsteczkowa: 253,81) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 1 rok7553-56-3231-442-4053-001-00-32801 20 00 - - - 01-2119485285-30-XXXX NIEBEZPIECZEŃSTWOH302: Działa szkodliwie po połknięciu.H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.H315: Działa drażniąco na skórę.H319: Działa…

Czytaj dalejJod krystaliczny

KWAS SIARKOWY 95-96%

H2SO4 (masa cząsteczkowa: 98) Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH 2 lata7664-93-9231-639-5016-020-00-82807 00 00U1M4-DTUS-JSKM-GCR601-2119458838-20-XXXX REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia…

Czytaj dalejKWAS SIARKOWY 95-96%

Kadmu Octan

Cd(CH3COO)2 × 2H2O (masa cząsteczkowa: 266,52) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-04/TCh-22 lata5743-04-4208-853-2048-001-00-5 2915 29 00 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji UWAGAH302: Działa szkodliwie…

Czytaj dalejKadmu Octan

Kadmu Azotan

Cd(NO3)2 × 4H2O (masa cząsteczkowa: 308,47) Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-04/TCh-32 lata10022-68-1233-710-6048-014-00-62834 29 20 REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji NIEBEZPIECZEŃSTWOH302: Działa szkodliwie po…

Czytaj dalejKadmu Azotan

Sól Zasilająca SHZ

ciało stałe Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-96/TCh-46 miesięcybrakbrakbrak2529 10 00 REACH: nie dotyczy Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów…

Czytaj dalejSól Zasilająca SHZ

Sól Hartownicza SH-630/K

ciało stałe Termin przydatnościCASECIndeksKod CN ZWT-98/TCh-76 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00 REACH: nie dotyczy Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.…

Czytaj dalejSól Hartownicza SH-630/K

Sól Odpuszczająca SO-220

ciało stałe Termin przydatnościCASECIndeksKod CNUFI ZWT-05/TCh-56 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00EWKC-MT2C-750P-N1H4 REACH: nie dotyczy UWAGAH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.H319: Działa drażniąco na oczy.P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/…

Czytaj dalejSól Odpuszczająca SO-220

Sól Odpuszczająca SO-140

ciało stałe Termin przydatnościCASECIndeksKod CNUFI ZWT-05/TCh-46 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00CUKC-3TCX-X505-0PX2 REACH: nie dotyczy NIEBEZPIECZEŃSTWOH272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.H301: Działa toksycznie po połknięciu.H319: Działa drażniąco na oczy.H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy…

Czytaj dalejSól Odpuszczająca SO-140

Katalizator Fesil

(katalizator stosowany przy rozkładzie poliolefin) ciało stałe Termin przydatnościCASECIndeks 2 latabrakbrakbrak REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny…

Czytaj dalejKatalizator Fesil