Sól Hartownicza SH-630/K

ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
ZWT-98/TCh-76 miesięcybrakbrakbrak3822 00 00

REACH: nie dotyczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Postaćproszek bez zanieczyszczeń
Zawartość KCl [%]55 - 57
Zawartość H2O [% max]1,2