Katalizator Fesil

(katalizator stosowany przy rozkładzie poliolefin)
ciało stałe

Termin przydatnościCASECIndeks
2 latabrakbrakbrak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Wartość
zawartość mieszanki xFe2O3·ySiO2·zH2O [% min]98
zawartość H2O [%]28 - 30