Wypełniacz do żywic epoksydowych

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-75/6191-1392 lata7727-43-7231-784-4brak2833 27 00

REACH: 01-2119491274-35-XXXX

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

Postaćproszek nierozpuszczalny w wodzie
i nierozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Barwabiała
Zawartość BaSO4 [% min]99
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,005
Zaw. wilgoci (H2O) [%]0,06 – 0,07
Zaw. subs. rozp. w HCl [% max]0,1
pH [max]7
Przesiew na sicie 3x5 MSM [%]100