Baru Siarczan

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4)

Termin przydatnościCASECIndeksKod CN
BN-75/6191-1392 lata7727-43-7231-784-4brak2833 27 00

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość obrotu nie wymaga rejestracji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp. 1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów transportowych.

czysty do analizyczysty
Postaćproszek nierozpuszczalny w wodzie
i nierozpuszczalny w rozcieńczonych kwasach
Barwabiała
Zawartość BaSO4 [% min]99,599
Zaw. subs. rozp. w HCl [% max]0,150,25
Zaw. wolnych kwasów (H2SO4) [% max]0,01-
Zaw. metali ciężkich (Pb2+) [% max]0,0010,003
Zawartość żelaza (Fe3+) [% max]0,0010,003
Zawartość arsenu (As) [% max]0,0001-
Zawartość chlorków (Cl-) [% max]0,0010,02
Zawartość azotanów (NO3-) [% max]0,0050,01
Zawartość fosforanów (PO43-) [% max]0,001-
Zaw. SO42- rozp. w H2O [% max]0,020,03
Zaw. soli Ba2+ rozp. w H2O [% max]Wg 5.2.10
Zaw. wilgoci (H2O) [%]-0,05
pH max-7
Przesiew na sicie 3x5 MSM [%]-95,5
Wolnych alkaliówWg 5.2.2-