enpl

Wypełniacz do żywic epoksydowych

WYPENIACZ DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4)

BN-75/6191-139

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 7727-43-7

WE: 231-784-4

Indeks: brak

REACH: 05-2114083582-46-0000

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

1. Postać

proszek nierozpuszczalny w wodzie i nierozpuszczalny
w
rozcieńczonych kwasach

2. Barwa

biała

3. Zawartość BaSO4; % min

99

4. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,005

5. Zaw. wilgoci (H2O); %

0,06 – 0,07

6. Zaw. subs. rozp. w HCl; % max

0,1

7. pH max

7

8. Przesiew na sicie 3×5 MSM; %

100