Tarpex

W naszej ofercie staramy się przedstawiać optymalne zamienniki dla obecnych na rynku produktów.
I tak, zastosowanie Tarpexu daje takie same efekty, jak rozpowszechniony Lapex.
Tarpex – dzięki zmianie barwy wskaźnika, informuje o wysyceniu związkami wchodzącymi w skład kamienia kotłowego. Jest to jednoznaczna informacja o prawidłowym działaniu roztworu (rozpuszczanie i pochłanianie kamienia kotłowego), oraz o potrzebie wymiany odkamieniacza na świeży.
Dzięki zmianie barwy sugerującej wymianę odkamieniacza – nie ma konieczności zapamiętywania daty wymiany roztworu lub jego sezonowego „odświeżania”.

Zadzwoń lub napisz do nas