POTASU CHLOREK

KCl (masa cząsteczkowa: 74,56)

Termin przydatnościCASECIndeksCNUFIREACH
2 lata7447-40-7231-211-8brak3104 20 00braknie dotyczy
Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna.
Wartość / Opis
Wygląd zewnętrznydrobny kryształ barwy białej
Zaw. KCl; % min99,5
Zaw. substancji nierozpuszczalnych w wodzie; % max0,005
pH 5% roztworu5,5 – 8,0
Zaw. azotu ogólnego; % max0,001
Zaw. baru; % max0,001
Zaw. magnezu; % max0,001
Zaw. sodu; % max0,2
Zaw. wapnia; % max0,001
Zaw. żelaza; % max0,0002
Zaw. metali ciężkich, jako Pb; % max0,0005
Zaw. bromków; % max0,005
Zaw. fosforanów; % max0,0005
Zaw. jodków; % max0,002
Zaw. siarczanów; % max0,002