enpl

Usługi

Dobrze wyposażone laboratorium oraz zaplecze techniczne pozwala nam na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz opracowywanie technologii – zarówno nowych, jak i usprawnienie funkcjonujących linii produkcyjnych.
Mamy doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji technicznej / technologicznej , dostosowaniu procesu do panujących warunków technicznych, uruchomieniu linii produkcyjnych odczynników chemicznych – związków baru, strontu, kadmu, oraz uczestnictwo pod względem chemicznym / technologicznym / merytorycznym
w projekcie firmy Gossler Envitech GmbH, polegającym na uruchomieniu pilotażowej linii rozkładu odpadów poliolefin w Stanach Zjednoczonych.