enpl

Strontu węglan – czysty

STRONTU WĘGLAN – CZYSTY

SrCO2 (masa cząsteczkowa: 147,63)

ZWT-98/TCh-9

Termin przechowywania: 2 lata

CAS: 1633-05-2

WE: 216-643-7

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

1. Postać

proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość SrCO3; % min

98

4. Zawartość subs. nierozp. w H2O; % max

0,05

5. Zawartość wilgoci (H2O); % max

0,5

6. Zaw. wapnia (Ca2+); % max

0,5

7. Zaw. żelaza (Fe3+); % max

0,005

8. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,05

9. Zaw. chlorków (Cl); % max

0,05

10. Odczyn

Wg przepisu