enpl

Sól odpuszczjąca SO-220

ciało stałe

ZWT-05/TCh-5

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

UWAGA

H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz.

P260: Nie wdychać pyłu/ dymu.

UN 1487

5.1, III

1. Postać

proszek

2. Barwa

biała

3. Zawartość azotanu potasu; %

54 – 55

4. Zawartość azotanu sodu; %

45 – 46