enpl

Sól SHZ

SÓL ZASILAJĄCA SHZ

ciało stałe

ZWT-96/TCh-4

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

1. zawartość mieszanki Al2O3 +
SiO2; %

100