enpl

Sól SH-630K

SÓL HARTOWNICZA SH-630/K

ciało stałe

ZWT-98/TCh-7

Termin przechowywania: 6 miesięcy

CAS: brak

WE: brak

Indeks: brak

REACH: nie dotyczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

1. Postać

proszek bez zanieczyszczeń

2. Zawartość KCl; %

55-57

3. Zawartość H2O; % max

1,2