enpl

Baru siarczan

BARU SIARCZAN

BaSO4 (masa cząsteczkowa: 233,4)

BN-75/6191-139

Termin przydatności: 2 lata

CAS: 7727-43-7

WE: 231-784-4

Indeks: brak

REACH: numer rejestracji nie jest dostępny, ponieważ roczna wielkość
obrotu nie wymaga rejestracji

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozp.
1272/2008.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny wg przepisów
transportowych.

czysty do analizy

czysty

1. Postać

proszek nierozpuszczalny w wodzie i nierozpuszczalny
w
rozcieńczonych kwasach

2. Barwa

biała

3. Zawartość BaSO4; % min

99,5

99

4. Zaw. subs. rozp. w HCl; % max

0,15

0,25

5. Zaw. wolnych kwasów (H2SO4); %
max

0,01

6. Zaw. metali ciężkich (Pb2+); % max

0,001

0,003

7. Zawartość żelaza (Fe3+); % max

0,001

0,003

8. Zawartość arsenu (As); % max

0,0001

9. Zawartość chlorków (Cl); % max

0,001

0,02

10. Zawartość azotanów (NO3); %
max

0,005

0,01

11. Zawartość fosforanów (PO43-);
% max

0,001

12. Zaw. SO42- rozp. w H 2O; % max

0,02

0,03

13. Zaw. soli Ba2+ rozp. w H2O; %
max

Wg 5.2.10

14. Zaw. wilgoci (H2O); %

0,05

15. pH max

7

16. Przesiew na sicie 3×5 MSM; %

95,5

17. Wolnych alkaliów

Wg 5.2.2